PRÁCE S OSOBNÍM UČITELEM

Park House se specializuje na individuální jazykovou výuku špičkové kvality a nabízí intenzivní kurzy, které přinášejí v co nejkratším čase ty nejlepší výsledky.

Chápeme, že každý student má různé potřeby a požadavky: všeobecné, manažerské či jiné profesní. Po příjezdu analyzují Vaše vlastní cíle i Vaše silné a slabé stránky specializovaní instruktoři, kteří pak připraví individuální učební plán speciálně pro Vás.

To znamená, že budete studovat s vlastním učitelem a postupovat svým tempem, aniž by Vás rozptylovali spolužáci, kteří mohou být na jiné úrovni a nebo mohou mít odlišné potřeby než Vy sami.  Rezervace on-line

V naší nabídce jsou dva individuální výukové programy:
  • Park House 'Leader’, který obsahuje 30 hodin týdně.
  • Park House 'Premium' nabízejí 40 uèebních hodin týdnì.